Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Bốn bước Buil Backlink chuyển tiếp bền vững

Phương pháp Dịch vụ Backlink redirect hiệu quả


Hệ thống Backlink Redirects chất lượng + Phương pháp chuyển địa chỉ URL của Web bị đổi mới trong trong quá khứ bởi những spammers và hầu hết máy từng gặp phải khó khăn trong việc xác định. nên nếu bạn có ý định dùng khoa học chuyển hướng cho liên hệ URL trên trang thì bạn chỉ nên ứng dụng chuyển hướng URL với code 301 hoặc 302 được khuyến cáo dùng bởi Google.
Phương thức Cài đặt redirect 301
Bước 1: Đảm bảo vững chắc server Apache của bạn giúp mod_rewrite cho phép dùng .htaccess để áp dụng redirect 301 .
Bước 2: Tải tệp tin .htaccess từ thư mục gốc chứa các trang web của bạn. phải bạn không có tệp tin .htaccess trong thư mục gốc thì bạn phải tạo nó với trình soạn thảo text như Notepad, Ultraedit hay EditPadPro, v.v. Phải vững chắc rằng bạn viết đúng tên và có dấu chấm “.” đầu tệp tin.
Bước 3: Tập tin .htaccess là tập tin không chứa tên, chỉ chứa đuôi. Nên chẳng thể up lên (upload) được. Gợi ý cho bạn mẹo nhỏ, bạn hãy tạo tập tin text bất kỳ dưới máy, up lên server rồi mới đổi tên thành .
Bước 4: Sau khi tải tệp tin .htaccess xuống máy, nếu đã có các dòng lệnh trước đó thì hãy kỹ càng đừng thay đổi nếu bạn không chắc, hoàn hảo hãy sao lưu một bản để phòng giả dụ cấp thiết bạn vẫn có thể quay trở lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét